Alena Veselková

Specializace: Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení je nový způsob léčení, o kterém se vědci domnívají, že je zde na planetě zřejmě nové. Přivádí nás za hranice všeho, čeho jsme byli schopni dosáhnout skrze energetické techniky. Dostává nás za energii. Do spektra, které je rozprostírá za energii, světlo a informace, do takových oblastí energie, světla i informací, které zde dříve vědci nezaznamenali.

To, čím je rekonektivní léčení tak odlišné je to, že není potřeba znát obtíže klienta, který přijde na sezení. Když se napojíme na spektrum léčení, ono má vlastní inteligenci. Samo určí dokonalou formu léčení pro konkrétní osobu. Úkolem klienta je přijmout léčení ve formě, která k němu přichází, bez specifických požadavků.

Kontakt:

Alena Veselková

tel. 773 033 370

e-mail: info@alenaveselkova.cz

web: www.alenaveselkova.cz

 

Leave a Comment