Category: Senzibilové

Léčitel mezi dvěma světy

Léčitel mezi dvěma světy

Dokumentární TV film Rakousko, 2010, délka 58 min Heinz Valentin Hampejs se narodil ve Vídni. Během studia medicíny byl ze všeho naprosto unešený. Prolínalo se v něm hodně přírodních věd, fyzika, biologie, chemie a další. Když ale po získání doktorátu nastoupil na kliniku, začaly hlodat pochybnosti. Přestával si být jist, zda metody klasické medicíny mohou skutečně dát odpověď na to, […]

Read more ›

Jak najít vhodného léčitele ?

Toť složitá otázka. Vždy záleží na tom, proč léčitele potřebujeme. Většinou rozhoduje životní situace, tedy stav, kdy nám klasická medicína nemá již co nabídnout. Alternativní léčba se poté stává pro mnohé nemocné poslední životní nadějí. A je to právě naděje a víra v něco vyššího než známe, co nás přivede k léčiteli jako poslední instanci. Je však nasnadě, že dobrého léčitele poznáte […]

Read more ›

Senzibil

V dnešní době již nepoužívaný termín čaroděj nahradil moderní termín senzibil, léčitel, psychotronik, biotronik, psychoenergetik, bioterapeut. Nejčastěji se setkáváme s termínem senzibil, který může znamenat člověka nadaného vlohami léčitelskými, proutkařskými nebo telepatickými. Toto specifické nadání spočívá ve schopnosti získávat ze svého okolí informace jinými než dosud známými informačními kanály. Senzibilita je z 90 % vrozená a jen zanedbatelně malé procento […]

Read more ›