Léčitel mezi dvěma světy

Dokumentární TV film
Rakousko, 2010, délka 58 min

Heinz Valentin Hampejs se narodil ve Vídni. Během studia medicíny byl ze všeho naprosto unešený. Prolínalo se v něm hodně přírodních věd, fyzika, biologie, chemie a další. Když ale po získání doktorátu nastoupil na kliniku, začaly hlodat pochybnosti. Přestával si být jist, zda metody klasické medicíny mohou skutečně dát odpověď na to, co je příčinou nemocí. Co představuje pravou podstatu chorob. Co je základem zdraví a taky uzdravení. Právě tehdy začal hledat. V době, kdy nastoupil v Rakousku do nemocnice, byl ještě plný iluzí, díky existenci přírodovědeckých poznatků. Očekával, že všechny tyto znalosti z biochemie, fyziky či dalších oborů, jimiž se během studia dopodrobna zabýval, erudovaně a účelně využije. K ničemu takovému ale nedošlo. Panovaly už totiž velmi pevně rutinní, schematické léčebné programy. Předem dané, zažité terapeutické postupy, kterých se musel mladý lékař, ať už jim rozuměl či ne, ať už je uznával nebo ne, držet. V tom spočívala léčba. A to ho zásadně zklamalo.

Především, jak málo z vědy, z vědeckého bádání bylo využito v běžné nemocniční praxi ve styku s pacienty a v jejich prospěch. Očekáváním neodpovídaly ani příliš malé úspěchy klasické léčby. „Předpokládal jsem, že se budou přírodovědné principy uplatňovat v záchraně života! V souladu s bioenergií, se zdravím, ba i s nemocí. Neboť po stránce psychiatrické vlastně neexistuje žádné absolutní vyléčení. Téměř u žádné nemoci. A v neurologii taky ne. Řekněme, že nevyléčitelnost nemocí metodami klasické medicíny se týká vlastně velké části léčebných postupů. Nelze tedy, klasicky medicínsky, vyléčit cukrovku, nedá se vyléčit revmatismus. Je pouze možné udržovat je nějakým způsobem pod kontrolou. Jenže nemoc za takových okolností postupuje! Nelze vyléčit arteriosklerózu, neumíme léčit Alzheimerovu nemoc. Pomocí klasické medicíny nedokážeme vyléčit takřka žádnou chorobu. Léčebnými metodami vycházejícími z klasické medicíny se především potlačují symptomy. Když má někdo nějaký zánět, dostane na něj protizánětlivé léky. Když něco tělu chybí nahradí se to. Pokud má někdo bolesti, dostane analgetika – potlačující vjem bolesti. Pokud má člověk vysoký tlak, obdrží lék, který vysoký tlak sníží. Ale vlastně nikdy se nepřijde na příčinu, která je původcem nemoci! Z tohoto důvodu zůstávají klasické léčebné kroky postupem, který pouze symptomy potlačuje. Aniž dojde ke skutečnému uzdravení.“ Takové jsou názory nejen rakouského lékaře-neurochirurga Heinze Valentina, který se rozhodl studovat a žít Jižní Americe jako šamanský léčitel. (oficiální text distributora)

2 komentáře

 1. ruzicka napsal:

  Velký slovník naučný popisuje léčitelství jako v širším smyslu lidové a nepřesné označení medicíny alternativní.V širším smyslu lidové a nepřesné označení medicíny alternativní, v užším smyslu léčebné postupy využívající různé formy bioenergie léčitele. Vychází z předpokladu, že svět i člověka spojuje všude přítomná (spojitá) energie, která se nedá spoutat, ale lze měnit její koncentraci a cíleně ji regulovat. Podle léčitelství nemoc znamená ztrátu energie či porušení její rovnováhy v organismu, léčitelství ji doplńuje, a to i na dálku(psychoenergetické působení).. Schopnost léčitelství je u jedince podmíněna nadáním i vědomým rozvíjením.
  (podle duchovních, etických i životosprávných pravidel). Léčitelství je oficiální
  lékařskou vědou přijímáno jen omezeně a vyhýbavě.

  JAKO SENZIBIL SE TOUTO DEFINICÍ ZCELA ZTOTOŽŃUJI.!
  SENZIBIL MUSÍ VNÍMAT PROUD ENERGIE, JINAK BY NEMOHL VYLÉČIT LIDSKÉ TĚLO , DOKONCE ANI ZVÍŘE.DŮLEŽITÁ JE VZÁJEMNÁ DŮVĚRA, ABY SE ENERGIE MOHLA PROPOJIT A TĚLO MOHLO PROMLUVIT K LÉČITELOVI.
  Léčitel by měl dokázat zharmonizovat celé tělo v jednu stejnosměrou energii.

 2. ruzicka napsal:

  Slovo senzibil má,ale tolik významů..
  Co to slovo vlasně znamená v oboru léčení lidského těla?
  Dávám si poslední dobou tuto otázku a neumím na ni odpovědět.!
  Vrtá mi hlavou co to vlasně mé ruce a vědomí intuitivně dělají?Jak je možné, že zrengenují tělo a vědí přesně , kde najít ta bolavá místa?
  Nikde jsem o tom nenašla ani zmínku a přesto to tak cítím ..
  Ano, je to dar ,ale přesto každý máme jiný způsob podání vysvětlení ..

  Reference jsou jen mé ruce, to jsou slova mé nejstarší klientky…
  Jsou to povzbudivá slova,ale přesto mám v sobě hodně stále otazníku.!
  Možné je , že nelze ani všechno odborně vysvětlit :-)…

Leave a Comment