Články

Jak najít vhodného léčitele ?

Toť složitá otázka. Vždy záleží na tom, proč léčitele potřebujeme. Většinou rozhoduje životní situace, tedy stav, kdy nám klasická medicína nemá již co nabídnout. Alternativní léčba se poté stává pro mnohé nemocné poslední životní nadějí. A je to právě naděje a víra v něco vyššího než známe, co nás přivede k léčiteli jako poslední instanci. Je však nasnadě, že dobrého léčitele poznáte […]

Read more ›

Léčitelství a léčitelé

Léčitelství je v současnosti dosti širokým pojmem, a tak si o něm pojďme alespoň ve zkratce  trochu popovídat.  Když pomineme samostatný individuální princip léčitelů a jejich léčby, zbudou nám dva faktory, které ovlivní náš celkový pohled na alternativní léčitele. Krátce řečeno – rozdělujeme je většinou na léčitele duše a léčitele těla. I když duše a tělo spolu úzce souvisí, zůstává faktem, […]

Read more ›

Senzibil

V dnešní době již nepoužívaný termín čaroděj nahradil moderní termín senzibil, léčitel, psychotronik, biotronik, psychoenergetik, bioterapeut. Nejčastěji se setkáváme s termínem senzibil, který může znamenat člověka nadaného vlohami léčitelskými, proutkařskými nebo telepatickými. Toto specifické nadání spočívá ve schopnosti získávat ze svého okolí informace jinými než dosud známými informačními kanály. Senzibilita je z 90 % vrozená a jen zanedbatelně malé procento […]

Read more ›