Utajovaný léčitel – 2.díl

UTAJOVANÝ LÉČITEL – část 2
Vzpomínka na život a dílo Josefa Zezulky. Film byl dokončen těsně po jeho smrti v roce 1992.
Josef Zezulka se narodil 30. 3. 1912 v Brně, žil a pracoval v Praze. V roce 1945 na Velikonoce, bylo mu 33 let, se jeho život neobyčejně tajemným způsobem náhle změnil. Zažívá mimořádný stav jakoby rozevřeného vědomí. Říká: „Jako bych si vzpomněl na něco, co jsem již věděl a co jsem zapomněl.“ Dostává dva dary. Dar ducha, tedy znát pravdu životního zákona přímo bez učení a prostředníků, a dar léčby. Darem ducha vypracovává filosofii Bytí a na druhé straně zakládá biotroniku jako léčebný obor a záhy se stává léčitelem, biotronikem-sanátorem světového formátu. Ukazuje před lékaři mnohokrát úspěšné léčby nejtěžších nemocí, mnoho lidí zachraňuje suverénní léčbou rakoviny. Přes nepřízeň státní ideologie sklízí i úspěchy na mezinárodním poli. Je autorem uceleného filosofického díla, které vzniká podivuhodnou cestou, vždyť dar ducha není „za každým rohem“, opakuje se zhruba jednou za 2000 let. Ale to už je na vašem posouzení.
DVD Utajovaný léčitel je k zakoupení na www.dub.cz

HIDDEN HEALER part 2
Josef Zezulka was born on 30th March, 1912 in Brno; he lived and worked in Prague. At Easter 1945, at his 33, his life was unusually and mysteriously changed. He experienced an extraordinary state of open consciousness. He said: „It was as if I recalled something I had known before and forgotten“. He received two gifts. The gift of spirit to know the truth of life law directly without learning and mediators, and the gift of healing. By the gift of spirit he elaborated the philosophy of Being and he also established biotronics as a healing discipline and soon became a healer, a biotronic sanator of a world format. He demonstrated to doctors successful healings of the most serious illnesses and saved many people by masterful healing of cancer. Despite the disfavour of state ideology he was also successful abroad. He is the author of a comprehensive philosophical work that was created in quite a miraculous way, the gift of spirit is not to be found „at every street corner“, it is given once about every 2,000 years. But this is for you to consider.
DVD video Hidden healer with English subtitles can be purchased at www.dub.cz

Leave a Comment